Spirální čerpadla

 

 
End suction back pull-out pumps

NVE

EN 22858, ISO 2858

 

·   Nízká energetická náročnost

·   Zaručená zaměnitelnost

·   Odolná konstrukce

 
·   Low power consumption
·  High interchangeability

·   Heavy duty construction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUŽITÍ

Čerpadla řady NVE jsou určena k čerpání čis-tých a mírně znečištěných kapalin, obsahu-jících max.2% pevných neabrazivních částic. Uplatňují se ve vodním hospodářství různých průmyslových oborů, v dopravě chladicí vody v energetických a teplárenských provozech, úpravnách vod a chemickém průmyslu.

 

Teplota čerpané kapaliny .... –15°C až +140°C

Hustota čerpané kapaliny ... 480 až 1050 kg.m-3

Maximální velikost pevných částic .….. 0,5 mm

Maximální provozní tlak ...…………….1,6 MPa

 

KONSTRUKCE

Čerpadla NVE jsou horizontální, odstředivá, jednostupňová, spirální čerpadla. Jsou konstruována podle norem ISO 2858 a ISO 9908. Konstrukce čerpadel NVE je založena na unifikaci podstatné části dílců.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikněte pro další informace.

Click for next information.